Zakres Usług

Audyt RODO

Przeprowadzamy audyty mające na celu dostosowanie praktyk oraz dokumentacji do wymagań RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Outsourcing IOD

Przejmujemy od naszych klientów obowiązki inspektora ochrony danych osobowych m.in. weryfikując przestrzeganie przez klientów przepisów o ochronie danych osobowych.

Audyt bezpieczeństwa informacji

Badamy w jakim stopniu nasi klienci są zabezpieczeni przed wyciekiem informacji dotyczących m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa.

Audyt informatyczny

Weryfikujemy poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych, ustalając m.in. potencjalne zagrożenia oraz oceniając prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Testy penetracyjne

Dokonujemy kontrolowanych ataków w celu wykrycia podatności na próby przełamania zabezpieczeń.